ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710316
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050018
รหัส Obec 6 หลัก :
  710316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแก้ง
ตำบล :
  แก้ง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0807361199
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2466
อีเมล์ :
  bankaeng.school2018@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 13:04:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้ง


นายธวัชชัย พันธ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน