ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮตาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710317
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050019
รหัส Obec 6 หลัก :
  710317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไฮตาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhaitak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านไฮตาก
ตำบล :
  แก้ง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-234087
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9/6/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ง-โนนกาเร็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. แก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:14:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไฮตาก


นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮตาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน