ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710319
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050021
รหัส Obec 6 หลัก :
  710319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaysamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยสำราญ
ตำบล :
  แก้ง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370255
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2517
อีเมล์ :
  huaysamranschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:01:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน