ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710320
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050068
รหัส Obec 6 หลัก :
  710320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanknakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาแก
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2485
อีเมล์ :
  boss.phaiboon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:22:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแก


นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน