ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710321
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050022
รหัส Obec 6 หลัก :
  710321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านศรีไทยยาง
ตำบล :
  แก้ง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0819997374
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  amson01.as@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งโนนกาเร็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มกราคม 2562 เวลา 09:01:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยาง


นายบัวจันทร์ พาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน