ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710323
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050066
รหัส Obec 6 หลัก :
  710323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSUANSAWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสวนสวรรค์
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0862613719
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/04/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 11:10:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์


นายสฤษดิ์ สิงห์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน