ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุดมสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710324
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050067
รหัส Obec 6 หลัก :
  710324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดมสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  udomsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาอุดม
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0945596594
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2517
อีเมล์ :
  udoms.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:21:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุดมสามัคคี


นายคณิต เชื้อประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน