ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710326
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050029
รหัส Obec 6 หลัก :
  710326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนกาเร็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONKAREN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนกาเร็น
ตำบล :
  ตบหู
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  3ndf
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตบหู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:15:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น


นายธนกฤต สวัสดิ์ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกาเร็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน