ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710327
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050030
รหัส Obec 6 หลัก :
  710327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  posai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโพธิ์ไทร
ตำบล :
  ตบหู
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370662
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิุถุนายน 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งโนนกาเร็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตบหู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 12:07:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร


นายอิทธิพล ศรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน