ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710328
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050031
รหัส Obec 6 หลัก :
  710328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankamsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคำสำราญ
ตำบล :
  ตบหู
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  081-7905013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พ.ค. 2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งโนนกาเร็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตบหู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำสำราญ


นายสุริยง คำลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน