ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแก้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710329
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050032
รหัส Obec 6 หลัก :
  710329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแก้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banknongang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนแก้ง
ตำบล :
  ตบหู
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-959859
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ง-โนนกาเร็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตบหู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแก้ง


นายพิบูลย์ มาลาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน