ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองคอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710330
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050033
รหัส Obec 6 หลัก :
  710330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสองคอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansongkorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสองคอน
ตำบล :
  ตบหู
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370568
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งโนนกาเร็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตบหู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:45:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสองคอน


นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน