ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนดวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710331
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050034
รหัส Obec 6 หลัก :
  710331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนดวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonduan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพนดวน
ตำบล :
  ตบหู
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370211
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/08/2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตบหู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 21:48:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนดวน


นายสมพงษ์ ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน