ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพันชาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710431
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030170
รหัส Obec 6 หลัก :
  710431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนพันชาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donpanchat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดอนพันชาด
ตำบล :
  ตาลสุม
อำเภอ :
  ตาลสุม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34330
โทรศัพท์ :
  045-396012
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลสุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 11:44:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนพันชาด


นางประคอง กอดแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพันชาด
0896303834