ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710451
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050095
รหัส Obec 6 หลัก :
  710451
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nachaluai (Ko Ro Po Klang Uppatham) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านห้วยซันใต้
ตำบล :
  นาจะหลวย
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0817906349
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2516
อีเมล์ :
  nachaluai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาจะหลวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 00:34:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน