ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710452
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050096
รหัส Obec 6 หลัก :
  710452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankaengkeelek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแก้งขี้เหล็ก
ตำบล :
  นาจะหลวย
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-370109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลภูจองนายอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก


นายณัฐชัย บุญต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน