ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710453
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050115
รหัส Obec 6 หลัก :
  710453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoknoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโคกน้อย
ตำบล :
  บ้านตูม
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-370564
โทรสาร :
  045-370564
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม2509
อีเมล์ :
  khoknoy_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน