ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710454
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050097
รหัส Obec 6 หลัก :
  710454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBankhokyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  นาจะหลวย
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-379278
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  worko@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจะหลวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11:31:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่


นายสุระพงษ์ นามจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน