ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710455
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050114
รหัส Obec 6 หลัก :
  710455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THUNGNGEONNOONCHAROEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทุ่งเงิน
ตำบล :
  บ้านตูม
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-959157
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2509
อีเมล์ :
  tnschool58@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ


นายชัยณรงค์ มีสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน