ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผอบ ณ นคร 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710456
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050098
รหัส Obec 6 หลัก :
  710456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผอบ ณ นคร 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paop na nakorn 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาจะหลวย
ตำบล :
  นาจะหลวย
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-379041
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจะหลวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผอบ ณ นคร 2


นายพิสาร แตงอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนผอบ ณ นคร 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน