ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710457
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050099
รหัส Obec 6 หลัก :
  710457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  somdetpraratchachonni school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านแก่งเรืองพัฒนา
ตำบล :
  นาจะหลวย
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-370271
โทรสาร :
  045370271
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ต.ค. 2510
อีเมล์ :
  somdetschool2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลภูจองนายอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 15:50:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)


นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน