ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710458
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050113
รหัส Obec 6 หลัก :
  710458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโนนแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomhonbannondang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนแดง
ตำบล :
  บ้านตูม
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-860013
โทรสาร :
  045-860013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/11/2477
อีเมล์ :
  nondeang@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง


นายบัญชา รุกขะวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน