ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710460
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050100
รหัส Obec 6 หลัก :
  710460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงขวางคำโทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONGKUANGKHAMTONE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคำโทน
ตำบล :
  นาจะหลวย
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน พ.ศ.2517
อีเมล์ :
  dongkwangkamtone@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจะหลวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน


นายนิคม นามวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน