ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710461
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050111
รหัส Obec 6 หลัก :
  710461
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonyaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านดอนยาว
ตำบล :
  บ้านตูม
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0811850311
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:15:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนยาว


นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน