ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710463
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050122
รหัส Obec 6 หลัก :
  710463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเพียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungpiang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านนาคำ
ตำบล :
  โสกแสง
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0801690303
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ย.2511
อีเมล์ :
  maketmurai3000@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 19:44:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง


นายอารันทร์ บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน