ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าพอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710464
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050102
รหัส Obec 6 หลัก :
  710464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าพอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Papok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านป่าพอก
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0624316472
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  papok-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าพอก


นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าพอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน