ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710465
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050120
รหัส Obec 6 หลัก :
  710465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbungkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบุ่งคำ
ตำบล :
  พรสวรรค์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-299060
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนพรสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2563 เวลา 15:06:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งคำ


นายอนุชา พุ่มพฤกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน