ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งขอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710466
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050121
รหัส Obec 6 หลัก :
  710466
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งขอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankangkho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก้งขอ
ตำบล :
  พรสวรรค์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0950619914
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:12:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งขอ


นายโกเมน จันทะสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน