ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710467
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050119
รหัส Obec 6 หลัก :
  710467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคุ้มแสนชะนี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUMSANSHANI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคุ้ม
ตำบล :
  พรสวรรค์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-370128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2550
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนพรสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 07:32:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี


นายสุเนียร กาบบัวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน