ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710468
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050110
รหัส Obec 6 หลัก :
  710468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOMUDOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคำอุดม
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-959153
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/03/2513
อีเมล์ :
  Komudom_Sch@Live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนพรสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำอุดม


นายมงคล แสงชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน