ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710469
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050116
รหัส Obec 6 หลัก :
  710469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoomrajburana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านใหม่บูรพา
ตำบล :
  บ้านตูม
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0872550149
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 20:20:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)


นายประวิทย์ สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน