ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนว่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710470
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050109
รหัส Obec 6 หลัก :
  710470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนว่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนว่าน
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
   086-4602253
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/13
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนพรสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนว่าน


นายวงศ์ชัย บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนว่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน