ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710472
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050118
รหัส Obec 6 หลัก :
  710472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝั่งเพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  fangphe
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านฝั่งเพ
ตำบล :
  พรสวรรค์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-370209
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝั่งเพ


นายศักดิ์ชัย ศรีเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งเพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน