ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวางดีด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710473
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050103
รหัส Obec 6 หลัก :
  710473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกวางดีด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankwangdeed
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านกวางดีด
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0817251985
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  kwangdeed-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนสมบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08:59:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกวางดีดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวางดีด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน