ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเทียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710474
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050104
รหัส Obec 6 หลัก :
  710474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเทียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokthiam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกเทียม
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045950503
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  ktschool111@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:55:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเทียม


นายเสมา ศรีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเทียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน