ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตบหู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710475
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050108
รหัส Obec 6 หลัก :
  710475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตบหู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantobhu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตบหู
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0819665245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 เม.ย. 2504
อีเมล์ :
  tobhu5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 13:09:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตบหู


นายสาคร รุจิวิทยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตบหู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน