ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710477
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050106
รหัส Obec 6 หลัก :
  710477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonbok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนบก
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0821268095
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนสมบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 17:05:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนบก


นางประภาพร อุณาภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน