ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710478
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050107
รหัส Obec 6 หลัก :
  710478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าก้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่าก้าว
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-370200
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2500
อีเมล์ :
  janti78@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:24:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าก้าว


สิบเอกสุภาพ อุณาภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน