ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710479
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050123
รหัส Obec 6 หลัก :
  710479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SOKESANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโสกแสง
ตำบล :
  โสกแสง
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-950383
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 พ.ค. 2509
อีเมล์ :
  sokesang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสกแสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกแสง


นายสมัย บุญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน