ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710480
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050124
รหัส Obec 6 หลัก :
  710480
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantkummumg
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคำม่วง
ตำบล :
  โสกแสง
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-331034
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาโสกแสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โสกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำม่วง


นางนพดา ศรีคะเณย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน