ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710481
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050125
รหัส Obec 6 หลัก :
  710481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนชัยชนะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonchaichana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอนชัยชนะ
ตำบล :
  โสกแสง
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  083-7371617
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/04/2513
อีเมล์ :
  donchaichana@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:14:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ


นายสุริยัน ทุ่มแห่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน