ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับไฮ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710482
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050126
รหัส Obec 6 หลัก :
  710482
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทับไฮ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUPHAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทับไฮ
ตำบล :
  โสกแสง
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-331064/0998842920
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2512
อีเมล์ :
  tuphaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสกแสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โสกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 16:52:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทับไฮ


นายศุภชัย ศรีคะเณย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไฮ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน