ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710484
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050128
รหัส Obec 6 หลัก :
  710484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banparai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านป่าไร่
ตำบล :
  โสกแสง
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045959163
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. พ.ศ. 2515
อีเมล์ :
   -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสกแสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าไร่


นางบุณฑริกา ขวัญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน