ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710485
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050129
รหัส Obec 6 หลัก :
  710485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนแอวขัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPonelkhun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพนแอวขัน
ตำบล :
  โสกแสง
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  0934097299
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:29:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนแอวขันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแอวขัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน