ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710486
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050156
รหัส Obec 6 หลัก :
  710486
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านปลาขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomconbanplakhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปลาขาว
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045859463
โทรสาร :
  045859463
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางเก่าขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว


นางอำพร สุทธัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน