ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710487
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050155
รหัส Obec 6 หลัก :
  710487
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองคู
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  081-9662526
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาง เก่าขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคู


นายรณชัย สำเภานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน