ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710488
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050130
รหัส Obec 6 หลัก :
  710488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสูงโนนโฮมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsungnonhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนสูง
ตำบล :
  เก่าขาม
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370189
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/05/2509
อีเมล์ :
  nonsungnonhom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางเก่าขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เก่าขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา


นายธงชัย อัจฉฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน