ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710490
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050132
รหัส Obec 6 หลัก :
  710490
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก่าขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kaokham school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเก่าขาม
ตำบล :
  เก่าขาม
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0899174343
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาง-เก่าขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เก่าขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก่าขาม


นายอรุณ บุญวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน