ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710491
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050154
รหัส Obec 6 หลัก :
  710491
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyangklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านยางกลาง
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-959264
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  banyangklang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางเก่าขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางกลาง


นางสุธาลินี คำสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน