ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทัพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710492
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050133
รหัส Obec 6 หลัก :
  710492
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทัพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANNONGTAP
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองทัพ
ตำบล :
  เก่าขาม
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045959250
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/06/2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางเก่าขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เก่าขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทัพ


นายวิฑูรย์ ลาสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทัพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน